Yogacharya Dr. Chintamani Gautam-RYT 500

Yogacharya Shanta Kharel

Yogacharya Ananda Raj paudel

Yogacharya Rajkumar Karki -RYT 200

Swami Padmasattva- Reiki and Meditation Guru

Dr. Sabita Sapkota – Ayurvedic Doctor

Yoga Guru Manish Prasad Bashyal

Find us on Lonely Planet

Yogainnepal.com As recommended in Lonely Planet, Nepal 8th edition, 2009 -page 410 – yoga in nepal

Find the book
RSY 200
RSY 200
RAY
RTY
WYA
Visit Nepal 2020